Tunnustav juhtimine

Mida juhid koolitusel õpivad? Tunnustava juhtimise koolitus pakub juhtidele intensiivse ja mõtlemapaneva päeva, mille käigus toimub rohkesti arutelusid, sisemisi taipamisi ja eneseanalüüsi.
08.09.2020 09:00 - 08.09.2020 16:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
Öpiku Konverentsikeskus
Koolitus 8 akadeemilist tundi 35,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Tunnustava juhtimise põhimõtted aitab omaks võtta ja hiljem ellu rakendada juhtimismeetod "KOHTUNIK", mis võimaldab juhil enda juhtimisoskusi teadvustada ja arendada 3 tasandil: 

1) Meeskonna sisekultuuri tasand - siin õpivad juhid, miks on positiivse sisekultuuri arendamine meeskonnas nii oluline ja kuidas seda teadlikult arendada ning ühiste eesmärkide saavutamiseks kasutada;

2) Töötaja tasand - siin õpivad juhid, missugused on töötajate sisemised motivaatorid ja kuidas juhid saaksid neid teadlikult igapäevase juhtimise käigus kasutada, et töötajate motivatsiooni, tööle pühendumust ja koostöövalmidust meeskonnaga suurendada; 

3) Juhi tasand - siin omandavad juhid rohkem kui 50 erinevat mitterahalist juhtimise - ja motiveerimise võtet, mis aitavad juhil oma meeskonnale lähemale jõuda, nendega siduvaid ja edasiviivaid kokkuleppeid sõlmida, töötajatele tagasisidet anda, neid tunnustada ja meeskonda juhtimisse rohkem kaasata.

K - töötajate kiitmine ja tunnustamine;

O - ootuste ja eesmärkide vastastikune määratlemine;

H - hoolivuse töötajatele ülesnäitamine; 

T - tagasiside andmine (sh negatiivse) ja juhendamine;

U - usalduse loomine tiimis ja usaldustõkete eemaldamine;

N - naeratav ja positiivne suhtlemine, enesejuhtimine; 

I - innustamine ja julgustamine eesmärkide saavutamisele; 

K - juhtimisse kaasamine ja tiimi ühtsustunde loomine.

Koolituse tulemusena juhid … … mõistavad organisatsiooni ja meeskonna sisekultuuri tähtsust ja oskavad seda teadlikult kujundada; … eristavad protsesside juhtimist inimeste juhtimisest ja oskavad mõlemale piisavalt tähelepanu pöörata; … teadvustavad missiooni ja põhiväärtuste kui strateegiliste tugisammaste olulisust igapäevajuhtimises; … teadvustavad enda rolli inimeste juhina ja oskavad näha inimeste ootusi nendele kui juhile; … on teadlikud enda tugevustest ja nõrkustest juhina ja teavad, mis suunas end juhina arendada; … mõistavad, mis inimesi lisaks palgale motiveerib ja mida inimesed lisaks palgale juhilt ootavad; … oskavad erinevaid motivatsiooniviise (sh mitterahalisi) igapäevaselt kasutada; … soovivad organisatsiooni juhtimisse rohkem panustada ja pakuvad sama ka oma töötajatele; … oskavad edukalt vältida meeskonnatööd pärssivaid tõkkeid ja oma meeskonda efektiivselt jõustada; … oskavad iseennast paremini juhtida, end sisemiselt motiveerida ja on enesega paremas kontaktis. Koolitust viib läbi Kaido Pajumaa, kes on aasta koolitaja 2016 ja 2017. Kaido on lõpetanud Tartu Ülikooli rahvusvahelise ettevõtluse eriala, töötanud 5 aastat Hansapangas ja alates 2004. aastast olnud ettevõtja. Peale oma esimese ettevõtte pankrotistumist 2006. aastal hakkas Kaido otsima vastust küsimustele, kuidas leida elus tasakaal ambitsioonide ja tähenduse vahel, ning missugused tegurid aitavad inimesel oma igapäevasest elust juba täna rohkem rõõmu tunda? Nendele küsimustele vastuseid otsides käivitas ta 2008. aastal üheks Eesti populaarseimaks enesearenguportaaliks kujunenud portaali www.sisekosmos.ee, millest sai alguse ka Kaido koolitajakarjäär ning milles kirjutatud lugudest 2014. aasta sügisel raamat "Jalutuskäigud sisekosmoses". Alates 2011. aastast tegeleb Kaido ka Motivaator.ee kaudu meeskondade koolitamisega. Tema peamine fookus on suunatud inimeste sisemise motivatsiooni arendamisele töö mõtestamise ja juhtide poolse motiveeriva tunnustamise kaudu. Täna tegeleb Kaido Pajumaa valdavalt juhtide ja meeskondade koolitamisega kahel suunal - "Mitterahaline motiveerimine" ja "Enesemotiveerimise kunst". Kaido töö eesmärgiks on aidata inimestel oma tööst rohkem rõõmu tunda ja anda juhtidele lisaks palgale ka mitterahalisi motivatsioonimeetodeid selleks, et inimesed end töö juures väärtusliku, õnneliku ja kaasatuna tunneksid ning seeläbi rohkem oma töösse panustaksid.

Koolitus toimub tavapärasest suuremas konverentsiruumis ja koolitusgrupi suurus on maksimaalselt 50 inimest. 

Koolituse maksumus: 35 eurot (hind sisaldab loengumaterjale, kohvipause ning lõunat)

Lisainfo: Triin Abel Tallinna Ettevõtlusamet telefon: 640 4240 e-post: triin.abel@tallinnlv.ee