„Väikeettevõtja isikuomadused ja kompetentsid ettevõtte eduteguritena“

Majandusakadeemia on Tallinna ettevõtluskeskuse ja Tartu Ülikooli Tallinna esinduse koostöös korraldatav seminarisari.
09.02.2021 10:00 - 09.02.2021 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veeb
Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Väikeettevõtetes on rollid ja töösuhted, sh ka suhted omanike vahel oluliselt vähem reguleeritud ja mitteformaalsemad kui suures ettevõttes. Väikeettevõtetes on enamasti vähem juhtimistasandeid või pole neid üldse, sageli pole kindlalt piiritletud tööülesandeid ning puuduvad või on hägusemad rollipiirid omanike, tegevjuhtkonna ja palgatöötajate vahel. Ühest küljest võimaldab see paindlikkust, kiiret reageerimist ja väiksemaid püsikulusid, teisalt tekitab pigem suurema konfliktide riski, eriti kasvufaasis. Isikutevaheline sobivus on palju olulisem kui suures organisatsioonis ja sellest võib sõltuda kogu ettevõtte püsimajäämine ning edukus.

Räägime, kuidas teadvustada äripartnerite tugevusi ja nõrgemaid külgi, arvestada erinevate tööpõhimõtete ja isikuomadustega, mis on kokkuvõttes olulisemadki kui äriplaan. Käsitleme konfliktijuhtimise ja keeruliste olukordadega toimetuleku oskusi, mis on vajalikud, et pingelistes olukordades hakkama saada ja edasi liikuda. Toome konkreetsed näited ka enda ettevõtte asutamise ja juhtimise põhjal.

Merle Tambur on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna doktorantuuri. Ta on üle 10 aasta keskendunud konsultandi ja koolitajana teemadele, mis on seotud töökliima ja organisatsioonikultuuriga: konfliktijuhtimine, töökiusamise ennetamine ja positiivse töökliima loomine. Merle on töötanud lektorina Tallinna Tehnikaülikoolis ja EBS-is. Alates 2018.a on ta äriühingu LevelLab üks kaasasutaja ja tegevjuht, mille peamisteks tegevusvaldkondadeks on äriuuringud ja rakendusuuringud.

Tauno Õunapuu on omandanud informaatikamagistri kraadi Tartu Ülikoolis. Tauno on tegutsenud pikka aega õppejõu ja koolitajana. Ta on juhtinud ja läbi viinud erinevaid äriuuringute projekte ning tegutsenud väikeettevõtjana tarkvaraarenduse valdkonnas. Tauno üheks uurimisvaldkonnaks on üldiste pädevuste olulisus tööalases konkurentsivõimes.