"Väikeettevõtted mitmikkriisi lainel – mida oleme kriisidest õppinud?"

Tallinna ettevõtluskeskus korraldab koostöös TalTech´i majandusteaduskonnaga seminarisarja "Ettevõtlusakadeemia 2022"
22.09.2022 10:00 - 22.09.2022 11:30
Tallinna Strateegiakeskuse Ettevõtlusteenistus
veebiseminar
tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

2020. aastal levis üle kogu maailma pandeemiakriis, mis kestab lainetena tänaseni. 2022. aasta veebruaris alustas Venemaa sõda Ukrainaga, mil Euroopas levis endiselt Covid-19 viirus. Kuidas kriisi mõjutuste ja negatiivsete uudiste taustal ellu jääda, kuidas tagada ettevõtte toimimine ning töötajate töövõime?  Vastame loengu ajal järgmistele küsimustele:

Mis on üldse kriis ja kas kriisiks saab valmis olla? Kas kriisil on erinevad faase ja kuidas neid eristada/märgata? Millised võimalused on kriisi targaks juhtimiseks? Kas väikeste ja keskmise suurusega ettevõtete kriisijuhtimise strateegia erineb suurte ettevõtete omast? Milline on hea juht, kes veab ettevõtte kriisist läbi?

Karin Reinhold, PhD – dotsent organisatsiooni ja juhtimise valdkonnas, ärikorralduse instituudis. Uurib ohutuse ja riskide juhtimist erinevates sektorites üle kogu majandusruumi ning õpetab üle ülikooli töökeskkonna ohutuse ja riskidega ning  töötajate tööheaolu ja tervisega seotud kursuseid.

Marina Järvis, PhD – dotsent organisatsiooni ja juhtimise valdkonnas, ärikorralduse  instituudis. Tema peamisteks uurimissuundadeks on organisatsiooni- ja  ohutuskultuur, juhtimisstiil, sotsiaalne kapital, juhtide ja töötajate ohutus- ja tervisealased käitumismustrid, töötervishoiu ja -tööohutuse juhtimine, kaasaegsed töökeskkonnad ja töövormid ning töötajate vaimne ja füüsiline heaolu. 

2022. aasta kevadel ilmus TalTech majandusteaduskonna teadlaste kaasautorlusel raamat „Kriisi juhtimine väikestes ja keskmise suurusega ettevõtetes. Väliste kriisidega toimetuleku strateegiad“  (’Crisis Management for Small and Medium-Sized Enterprises (SMEs). Strategies for External Crisis’)  https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-91727-2

Karin ja Marina kirjutasid eelpool mainitud raamatus peatüki, milles räägitakse juhtide kompetentsidest, et ettevõte kriisist edukalt läbi viia, rõhutades intelligentse juhtimisstiili ja organisatsioonikultuuri rolli

Lisainfo: Krista Kink, Tallinna ettevõtlusteenistuse ettevõtluskeskus krista.kink@tallinnlv.ee 640 4225

Helena Rozeik, TalTech, majandusteaduskond helena.rozeik@taltech.ee