Vanema toimetulek oma emotsioonide ja igapäevastressiga. Vaimse tervise teadlik toetamine

Inimese elus on palju erinevaid aegu, olukordi ja väljakutseid. Just isiklik toimetulek mõjutab kõiki teisi toimetulekuid: partnerina, lapsevanemana, töötajana, kolleegina, ühiskonnaliikmena. Suurem teadlikkus iseendast toetab inimese toimetulekut kõige laiemal tasandil ja soodustab rahulolu pakkuvate valikute tegemist igapäevaelus. Loengu olulised sisumärksõnad on teadlikkus, eneseseire, vastutus, valikud.
25.10.2021 - 09.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Tallinna Rahvaülikool
Vaimse tervise teadlik toetamine 10,00 €
Vaimse tervise teadlik toetamine. Tasuta 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud