Vene keele vestluskursus tasemele A2–B1

Vestluskursusel tegeleme rääkimisjulguse suurendamise ja sõnavara laiendamisega. Tunnis panemegi põhirõhu rääkimisele ja grammatikaga tegeleme just siis, kui olukord seda nõuab. Tähelepanu pöörame ka erinevatele lausekonstruktsioonidele, mille abil üht või teist mõtet väljendada ja konkreetsetes situatsioonides toimetulemisele.
06.10.2021 - 08.12.2021
Tallinna Rahvaülikool
Estonia pst 5a
Vene keele vestluskursus tasemele A2-B1 110,00 €