Üldpädevuste rakendamine inglise keele tunnis

Üldpädevused on üks müstiline loom riiklikus õppekavas. Õppejuht ootab Sinult ainealast lõimingut üldpädevustega, kuid näed vaeva selle kujundamise ja rakendamisega. Minu juhendamisel pakun kogemusest lähtuvalt lahendusi üldpädevuste rakendamiseks ja hindamiseks inglise keele tunnis 6.-9. klassides.
03.03.2021 - 24.03.2021
Tallinna Õpetajate Maja
Koolitus toimub veebis
Õpetajakoolitus 0,00 €
Registreerimine on hetkel suletud

Koolituse maht: 8 akadeemilist tundi