Üüritoetuse taotlemine

Üüritoetust makstakse ühekordselt neile, kes on saanud ajutise kaitse vastavalt välismaalasele rahvusvahelise kaitse andmise seaduse § 73 lõike 3¹ -le

Toetuse raames hüvitatakse eluruumi üürilepingu sõlmimise kulud arvestades VRKS § 731 lõike 1 punktis 1 sätestatud määrasid.

Logi sisse e-teenindusse

E-teeninduse kasutamisel võidakse teha Teie kohta päringuid erinevatest riiklikest registritest lähtuvalt teenuse/toetuse liigist (näiteks Rahvastikuregistrist )